Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Zespoły problemowe

Zespoły problemowe RADY OCHRONY PRACY X kadencji (2015-2019)

Z-1 Zespół ds. Prawno-Organizacyjnych:
 1. BIELSKI Karol
 2. BORYS-SZOPA Bożena
 3. GÓRNA Renata
 4. KORADECKA Danuta
 5. MAZUREK Beata
 6. MOTOWIDEŁKO Bogusław
 7. MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna
 8. PASZKIEWICZ Andrzej
 9. ŚNIADEK Janusz
 10. ZUBA Maria
 11. ŻUREK Zbigniew
Z-2 Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy:
 1. BOŻEJEWICZ Elżbieta
 2. CHAŁOŃSKI Michał
 3. DUSZCZYK Maciej
 4. GÓRNA Renata
 5. GÓRSKA Ewa
 6. KIMSO Kazimierz
 7. KORADECKA Danuta
 8. MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna
 9. ŚNIADEK Janusz
 10. ZUBA Maria
  Z-3 Zespół ds. Nauki, Edukacji i Promocji oraz Współpracy z Partnerami Społecznymi:
 1. BOŻEJEWICZ Elżbieta
 2. CHAŁOŃSKI Michał
 3. GÓRSKA Ewa
 4. KOWALSKI Janusz
 5. MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna
 6. PASZKIEWICZ Andrzej
 7. STOLORZ Stanisław
 8. TRZCIONKA Dariusz
 9. ŚNIADEK Janusz
 10. ZUBA Maria
  Z-4 Zespół ds. Skarg:
 1. BIELSKI Karol
 2. BORYS-SZOPA Bożena
 3. GADOWSKI Krzysztof
 4. KIMSO Kazimierz
 5. MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna
 6. ŚNIADEK Janusz
 7. ZUBA Maria
 8. ŻUREK Zbigniew
Z-5 Zespół ds. Skarg:
 1. BIELSKI Karol
 2. BORYS-SZOPA Bożena
 3. GADOWSKI Krzysztof
 4. KIMSO Kazimierz
 5. MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna
 6. ŚNIADEK Janusz
 7. ZUBA Maria
 8. ŻUREK Zbigniew