Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowania

  • Problematyka dyskryminacji pracowników - materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Prokuraturę Generalną, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Bezpieczeństwo pracy na kolei - materiał przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urząd Transportu Kolejowego oraz Państwową Inspekcję Pracy