PREZYDIUM RADY OCHRONY PRACY
X kadencji (2015-2019)

Przewodniczący
Janusz Śniadek

Zastępca Przewodniczącego
Zbigniew Janowski

Zastępca Przewodniczącego
Danuta Koradecka

Zastępca Przewodniczącego
Zbigniew Żurek


Sekretarz
Maria Zuba