Obsługę Rady Ochrony Pracy zapewnia Kancelaria Sejmu.


Ewa Mierosławska
ewa.mieroslawska@sejm.gov.pl


Pracownik Kancelarii Sejmu RP - Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych
Wykształcenie wyższe - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego