W. Jastrzębowski: Rys ergonomii czyli nauki o pracy opartej na prawach poczerpniętych z Nauki Przyrody

Prezydium Rady Ochrony Pracy IX Kadencji
Prezydium Rady Ochrony Pracy X Kadencji

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.

Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a kadencja Rady trwa 4 lata.

Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy: