W dniu 30 sierpnia br. (wtorek) 2016 r.,
w sali im. Jacka Kuronia w Domu Poselskim,
odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy.


Początek posiedzenia o godz. 11.00.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie:
    - legalności zatrudnienia oraz ochrony praw pracowniczych cudzoziemców, w tym w szczególności obywateli Ukrainy, w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

  2. Przegląd i ocena zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem - materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  3. Sprawy bieżące.