Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.

Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy:

  • Ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy
  • Wyrażanie stanowiska na temat programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy
  • Inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii
  • Występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy
  • Ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym
“Człowiek własną pracą
i wysileniem do wszystkiego dojść może”
Adam Mickiewicz

Bieżące informacje

Archiwum wydarzeń
2017-02-07

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy omówi m.in. problem chorób zawodowych i związanych z pracą. Porządek obrad przewiduje też przyjęcie stanowiska Rady w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku bieżącym. Posiedzenie poświęcone będzie też sprawom formalnym, w tym m.in. zaopiniowaniu kandydatury Dariusza Mińkowskiego na zastępcę Głównego Inspektora Pracy.

Zobacz więcej

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy omówi m.in. problem chorób zawodowych i związanych z pracą. Porządek obrad przewiduje też przyjęcie stanowiska Rady w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku bieżącym. Posiedzenie poświęcone będzie też sprawom formalnym, w tym m.in. zaopiniowaniu kandydatury Dariusza Mińkowskiego na zastępcę Głównego Inspektora Pracy.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy omówi m.in. problem chorób zawodowych i związanych z pracą. Porządek obrad przewiduje też przyjęcie stanowiska Rady w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku bieżącym. Posiedzenie poświęcone będzie też sprawom formalnym, w tym m.in. zaopiniowaniu kandydatury Dariusza Mińkowskiego na zastępcę Głównego Inspektora Pracy.

Zwiń